Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)

N I E Z B Ę D N E   I N F O R M A C J E


S A K R A M E N T  C H R Z T U
:

 

- do kancelarii należy się zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu;

- należy ze sobą przynieść: odpis aktu urodzenia dziecka;

- należy wskazać rodziców chrzestnych - powinni oni mieć ukończony 16 rok życia, być po bierzmowaniu, prowadzić życie sakramentalne (brak przeszkody do przyjmowania Komunii Świętej) – niezbędne informacje to, rok urodzenia rodziców chrzestnych i miejsce zamieszkania.

zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego o udzielaniu sakramentu chrztu świętego informujemy, że nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych (jeśli zamieszkują w Zielonej Górze) odbywać się będą w soboty poprzedzające chrzest o godz. 1915 w kościele. Chrzty odbywają się w każdą 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1330. W sytuacjach wyjątkowych - datę chrztu można ustalić osobiście w kancelarii parafialnej.

 

   Komunikat w sprawie przygotowania do sakramentu chrztu świętego
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


S A K R A M E N T  B I E R Z M O W A N I A
:

- zapisy uczniów klas II i III Gimnazjum – w lutym każdego roku;

- osoby po 21 roku życia, chcące przyjąć sakrament bierzmowania powinny indywidualnie zgłosić się w kancelarii parafialnej.


S A K R A M E N T  M A Ł Ż E Ń S T W A:

 

- Należy najpierw zgłosić się do kancelarii parafialnej, celem zarezerwowania terminu. Wszelkie formalności dotyczące dokumentów i przygotowania bezpośredniego, należy rozpocząć 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wcześniej można odbyć KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.

- Jeśli Państwo zamieszkujecie na terenie innej Parafii, konieczne jest posiadanie zezwolenia wydanego przez Ks. Proboszcza rodzimej Parafii, na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpsterskich oraz pobłogosławienie związku małżeńskiego.

- Jeśli zamierzacie Państwo zawrzeć ślub konkordatowy, należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Urząd Stanu Cywilnego, nie stwierdzające przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (ważność dokumentu 6 miesięcy).

- Jeśli nie zawierają Państwo ślubu konkordatowego, należy dostarczyć dokument stwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego.

- Dokumenty niezbędne do spisania protokołu przedślubnego:

  • - aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy) świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (w przypadku jej braku konieczne jest posiadanie świadectwa bierzmowania),
  • - zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
  • - zaświadczenie o ukończeniu katechizacji (ewentualnie świadectwo szkolne z wpisaną oceną z religii).
 

S A K R A M E N T  C H O R Y C H (OSTATNIE NAMASZCZENIE):

- podczas odwiedzin chorych w domach w 1 sobotę miesiąca;

- w sytuacjach nagłych (niebezpieczeństwo śmierci) – o każdej porzekontakt osobisty (ul. Chrobrego 8), bądź kontakt telefoniczny (693 952 030)


P O G R Z E B:

- należy najpierw zgłosić się do wybranego Zakładu Pogrzebowego i za jego pośrednictwem ustalić dzień i godzinę pogrzebu na cmentarzu;

- następnie należy udać się do Kancelarii Parafialnej lub skontaktować się z kapłanem (Dom Parafialny przy ul. Chrobrego 8; tel. 693 952 030), aby ustalić Mszę św. pogrzebową i poinformować o czasie pochówku na cmentarzu – należy mieć ze sobą akt zgonu.

Caritas100x100 Chor100x100 Domowy Kościół DK100x100 KIK100x100 KSM100x100 Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne Margaretka Żywy Różaniec  Odnowa w Duchu Świętym
© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information