Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)

N I E Z B Ę D N E   I N F O R M A C J E


S A K R A M E N T  C H R Z T U
:

- do kancelarii należy się zgłosić przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu;

- należy ze sobą przynieść: odpis aktu urodzenia dziecka;

- należy wskazać rodziców chrzestnych - powinni oni mieć ukończony 16 rok życia, być po bierzmowaniu, prowadzić życie sakramentalne (brak przeszkody do przyjmowania Komunii Świętej) – niezbędne informacje to, rok urodzenia rodziców chrzestnych i miejsce zamieszkania.

zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego o udzielaniu sakramentu chrztu świętego informujemy, że nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych (jeśli zamieszkują w Zielonej Górze) odbywać się będą w soboty oprzedzające chrzest o godz. 1915 w kościele. Przypominamy, że chrzest jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o  godz. 1330.

 

   Komunikat w sprawie przygotowania do sakramentu chrztu świętego
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


S A K R A M E N T  B I E R Z M O W A N I A
:

- zapisy uczniów klas II i III Gimnazjum – w lutym każdego roku;

- osoby po 21 roku życia, chcące przyjąć sakrament bierzmowania powinny indywidualnie zgłosić się w kancelarii parafialnej.


S A K R A M E N T  M A Ł Ż E Ń S T W A:

- do kancelarii należy się zgłosić przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu;

- należy przynieść ze sobą odpis aktu chrztu św. (jeśli chrzest był poza Parafią Najświętszego Zbawiciela), dowód osobisty, świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;

- kandydaci do sakramentu małżeństwa powinni mieć ukończony kurs przedmałżeński.

S A K R A M E N T  C H O R Y C H (OSTATNIE NAMASZCZENIE):

- podczas odwiedzin chorych w domach w 1 sobotę miesiąca;

- w sytuacjach nagłych (niebezpieczeństwo śmierci) – o każdej porzekontakt osobisty (ul. Chrobrego 8), bądź kontakt telefoniczny (693 952 030)


P O G R Z E B:

- należy najpierw zgłosić się do wybranego Zakładu Pogrzebowego i za jego pośrednictwem ustalić dzień i godzinę pogrzebu na cmentarzu;

- następnie należy udać się do Kancelarii Parafialnej lub skontaktować się z kapłanem (Dom Parafialny przy ul. Chrobrego 8; tel. 693 952 030), aby ustalić Mszę św. pogrzebową i poinformować o czasie pochówku na cmentarzu – należy mieć ze sobą akt zgonu.

 

Caritas100x100 Chor100x100Domowy Kościół DK100x100 ERM100x100 KIK100x100 KSM100x100Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne MargaretkaŻywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym

© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information