Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)

LOGO   DIECEZJA

Gość Niedzielny logo cr

LOGO   GOŚĆ NIEDZIELNY

Nidziela logo

Ichtis pl

Katolik pl

Opoka org pl

tv trwam 1200 800 cr

Synod Diecezji

Paradisus pl

MAJ 2019
21
WTOREK
św. Jan Nepomucen (prezbiter i męczennik), św. Krzysztof Magallanes (prezbiter), św. Eugeniusz de Mazenod (biskup), bł. Jacek Cormier (zakonnik), św. Iwo z Chartres (biskup)
BuaXua Calendar
Caritas100x100

 C A R I T A S

Dyżury w każdy wtorek

w godz. 1600 - 1630
Plebania

(Opiekun: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

Chor100x100

  

C H Ó R
P A R A F I A L N Y

Spotkania:
wtorek, 
godz. 1830
Kościół Dolny

(Kierownik artystyczny: Maciej Ogarek)

  

Domowy Kościół

 

D U S Z P A S T E R S T W O
A K A D E M I C K I E

Spotkania:
środa, godz. 1900
Plebania

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

 

Duszpasterstwo nauczycieli ZG

 

 D U S Z P A S T E R S T W O

N A U C Z Y C I E L I
I  PRACOWNIKÓW  OŚWIATY

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

DK100x100

 

R U C H
D O M O W Y
K O Ś C I Ó Ł

Spotkania:
raz w m-cu.
(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

ERM100x100

 

E U C H A R Y S T Y C Z N Y

R U C H   M Ł O D Y C H

Spotkania:
sobota, godz. 930

Plebania

Spotkania poprzedzone
są Mszą św. o godz. 900

(Opiekun: ks. Łukasz Grzendzicki)

KIK100x100

 

K L U B
I N T E L I G E N C J I
K A T O L I C K I E J

Spotkania:
wtorek, godz. 1900
Plebania

(Asystent: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

KSM100x100

 

 

K A T O L I C K I E
S T O W A R Z Y S Z E N I E
MŁODZIEŻY

Spotkania:

czwartek, godz. 1900

Plebania

Spotkania poprzedzone

są Mszą św. o godz. 1830

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

Ministranci

 

 

L I T U R G I C Z N A
S Ł U Ż B A
O Ł T A R Z A

(lektorzy i ministranci)

Spotkania:

II, III, IV sobota m-ca, godz. 1100

(Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek) 

 Szafarze grafika cr

 

 

N A D Z W Y C Z A J N I
S Z A F A R Z E
K O M U N I I   Ś W.

Spotkania:
drugi czwartek m-ca, godz. 1900


Kaplica na plebanii


Spotkania poprzedzone

Mszą św. o godz. 1830

(Opiekun: ks. Krzysztof Hołowczak)

RM100x100

 

 

K O Ł O
R A D I A   M A R Y J A

Spotkania
w drugą sobotę m-ca, godz. 930


Salka za kościołem

Spotkania poprzedzone
są Mszą św. o godz. 900

(Opiekun: ks. Łukasz Grzendzicki)

Wspólnoty Parafialne Margaretka

 

 

A P O S T O L A T
M A R G A R E T K A

Spotkania:

I czwartek m-ca, godz. 1745

 (Opiekun: ks. Mariusz Łuszczek)

Żywy Różaniec

 

 

W S P Ó L N O T A
Ż Y W E G O
R Ó Ż A Ń C A

Spotkania:

I sobota m-ca

Godz. 745

(Opiekun: ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski)

 Odnowa w Duchu Świętym

 

O D N O W A
W   D U C H U   Ś W I Ę T Y M

Spotkania:

czwartek, godz. 1900

Plebania

(Opiekun: ks. Łukasz Grzendzicki)

 

Caritas100x100 Chor100x100Domowy Kościół DK100x100 ERM100x100 KIK100x100 KSM100x100Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne MargaretkaŻywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym

© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information