Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

 • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
 • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
 • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
 • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
 • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
 • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020r.

 

 1. W poniedziałek, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 15:30, 17:00, 18:30. W zakrystii możemy składać imiona zmarłych, w intencji których, tego dnia będą odprawiane Msze św.
 2. W poniedziałek, nabożeństwo wypominkowe za zmarłych z Koronką do Miłosierdzia Bożego, zostanie odprawione o godz. 8:30, 15:00 i 18:00.
 3. Od wtorku do soboty nabożeństwa wypominkowe będą odprawiane bezpośrednio po Mszy św.
  o godz. 9:00 i wieczorem – o godz. 18:00. We wtorek podczas „wypominek” o godz. 18:00 modlić się będziemy za zmarłych członków Klubu Inteligencji Katolickiej. W przyszłą niedzielę „wypominki” dziesięć minut przed każdą Mszą św.
 4. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, z/w. na pandemię, ODPUSTY ZUPEŁNE za zmarłych, możemy uzyskać przez cały miesiąc listopad:

► odpust zupełny można uzyskać za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych przez
8 dowolnie wybranych dni listopada,

► dodatkowo w 1 dowolny dzień listopada, można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,

► odpust zupełny mogą uzyskać również osoby starsze, chore i nie opuszczające swojego domu, pod następującymi warunkami:

            → duchowa łączność z wiernymi nawiedzającymi cmentarz lub kościół,

            → wyrzeczenie się przywiązania do grzechu i wzbudzenie postawy nawrócenia,

            → wzbudzenie w sobie intencji spowiedzi i Komunii św., gdy będzie taka możliwość,

            → modlitwa w intencjach papieża,

→ modlitwa za zmarłych przed obrazem Jezusa lub Maryi, lub ofiarowanie swego   cierpienia Bogu.

 1. Zachęcamy w dniach od 1 do 8 listopada, do włączenia się w modlitewną akcję Różaniec bez granic. Szczegóły na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
 2. W I czwartek miesiąca, 5 listopada, pamiętajmy w sposób szczególny o zmarłych kapłanach, zwłaszcza z naszej Parafii i tych, którzy udzielali nam sakramentów.
 3. W I piątek miesiąca, 6 listopada, okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Godzinie Miłosierdzia, do godz. 18:00.
 4. W I sobotę miesiąca, 7 listopada, zmiana tajemnic różańcowych o godz. 7:45.
 5. Z racji na pandemię, w I sobotę miesiąca, kapłani z Komunią Świętą, odwiedzą tylko tych chorych, którzy sami lub za pośrednictwem swoich najbliższych, zgłoszą w zakrystii lub kancelarii parafialnej chęć przyjęcia księdza.
 6. Zawieszamy spotkania w ramach przygotowań kandydatów do bierzmowania zarówno z grupy młodszej, jak i starszej. Dlatego w najbliższy piątek nie odbędzie się planowane spotkanie grupy starszej i przełożone zostaje przyjęcie przez nich znaku krzyża, które miało odbyć się podczas uroczystości odpustowych.
 7. Spotkanie dorosłych kandydatów do bierzmowania (po 21. roku życia) odbędzie się zgodnie
  z planem – w piątek 6 listopada o godz. 19:15 w kościele.
 8. Przypominamy, że z racji na ograniczenia, w naszym kościele jednorazowo może przebywać 180 osób. W razie jakichkolwiek obaw, możemy korzystać z dyspensy udzielonej przez Księdza Biskupa. Zachęcamy jednak do uczestniczenia we wspólnej modlitwie, również w dni powszednie, kiedy jest o wiele mniej wiernych i można zachować większy dystans społeczny.
 9. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia i troskę o naszą Parafię, za ofiary składane na konto naszej Parafii: 27 1090 1535 0000 0000 5302 0713, a także za ofiary dziś złożone do puszek, z racji I niedzieli miesiąca, na pomoc najuboższym naszym Parafianom. W przyszłą niedzielę, w całej Polsce, zbiórka ofiar do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 10. Jeśli ktokolwiek z naszych Parafian, zwłaszcza spośród osób starszych, potrzebowałby pomocy związanej z ograniczeniami spowodowanymi pandemią (wsparcie duchowe, pomoc np. w dostarczeniu zakupów) prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 693-952-030 (telefon parafialny) lub pod numerem infolinii: 22 505 11 11 (pracownicy pomocy społecznej celem dostarczenia produktów pierwszej potrzeby). Również na stronie diecezjalnej Caritas udostępnione są numery telefonów do p. Romana Romanowskiego tel. 533-329-677 i p. Aleksandry Stańczuk tel. 533-326-639, którzy w godzinach od 10:00 do 18:00 będą mogli udzielić wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym
 1. W mijającym tygodniu odeszli do wieczności z powodu pandemii dwaj kapłani: ks. Józef Białasik – misjonarz z Boliwii, pochodzący ze Zbąszynka, kilka lat temu goszczący w naszej Parafii oraz ks. Zbigniew Wokotrub – rezydent w Parafii p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze, za którego Msza św. żałobna zostanie odprawiona jutro w Konkatedrze o godz. 18:00.
 2. Ksiądz Biskup Diecezjalny zachęca nas do codziennego odmawiania następującej modlitwy w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie:

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

 

Z darem błogosławieństwa - ks. Mirosław Maciejewski

 

APEL

RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

           

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku

Caritas100x100 Chor100x100 Domowy Kościół DK100x100 KIK100x100 KSM100x100 Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne Margaretka Żywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym
© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information