Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

 • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
 • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
 • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
 • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
 • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
 • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)

XXXII Niedziela Zwykła

12.11.2017r.

 1. Dzisiaj w II niedzielę listopada, przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Decyzją Biskupów Polskich dzisiaj w Polsce prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. Bóg zapłać za złożone dary.

 2. W poniedziałek obchodzimy patronalne święto 5 Braci Męczenników Międzyrzeckich – Patronów naszej diecezji.

 3. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Obuchowicza z Uniwersytetu Zielonogórskiego: "Sztuczna inteligencja – wsparcie czy zagrożenie dla człowieka". Wykład rozpocznie się w salce na plebani we wtorek 14 listopada o godz. 1800.

 4. Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty zaprasza na Mszę św. i wypominki w intencji zmarłych nauczycieli, wychowawców, katechetów, uczniów i pracowników oświaty we wtorek 14 listopada o godz. 1830 do naszego kościoła.

 5. Spotkanie zespołu redakcyjnego Gazetki ParafialnejZbawiciel” odbędzie się we wtorek o godz. 1900.

 6. Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się w następujących terminach:

a/ Grupa dorosłych – czwartek w konkatedrze o godz. 1840

b/ Grupa z klas 7 SP i 2 Gimnazjum piątek o godz. 1830 – rozpoczęcie Mszą św.

c/ Grupa 3 Gimnazjum i I szkoły średniej przyszła niedziela godz. 1500 - rozpoczęcie Mszą św.

 1. W piątek o godz. 1500 Godzina Miłosierdzia.

 2. Caritas Diecezjalna organizuje w piątek 17 listopada o godz. 1130 na stołówce przy ul. Bema spotkanie z podopiecznymi CARITAS w związku z obchodzonym w przyszłą niedzielę z inicjatywy Papieża Franciszka I Światowym Dniem Ubogich. Na to spotkanie przybędzie Bp Tadeusz Lityński.

 3. W specjalnym oświadczeniu Biskupi Polscy apelują do stanowiących prawo i rządzących o poszanowanie niedzieli jako dnia dla Boga i rodziny przez ograniczenie handlu w niedzielę.

 4. Można jeszcze dzisiaj składać swoje podpisy pod apelem zakazującym aborcji z powodów eugenicznych tzn. w przypadku stwierdzonej choroby dziecka w okresie prenatalnym. Podpisy można składać w Biurze Koła Radia Maryja.

 5. W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka oraz kalendarze diecezjalne na nowy rok.

 6. W tym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Johanna Lindnera, śp. Teresy Jaśkowiak, śp. Janiny Janke, śp. Stanisławy Opalińskiej Ewy Sobeczek – Monsees. Polecamy zmarłych Miłosierdziu Bożemu i modlitwom Kościoła.

 

W tym roku w odpowiedzi na zaproszenie Papieża Franciszka po raz pierwszy w dniu 19 listopada, będziemy obchodzić I Światowy Dzień Ubogich. Papież ustanawiając nowe święto, zaznaczył w ogłoszonym w czerwcu orędziu że dzień ten będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą, tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Swoje przesłanie Ojciec Święty oznaczył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Zgodnie z tą papieską sugestią, bardzo prosimy Księży, Parafialne Zespoły Caritas i wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponujemy, by ten dzień stał się okazją do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą (np. kawa, herbata, ciasto).

Caritas Diecezjalna organizuje w dniu 17 listopada na stołówce w Zielonej Górze spotkanie z podopiecznymi CARITAS z którymi na agapie spotka się Ks. Biskup Tadeusz Lityński.

To dzień, który ma uwrażliwić nas wszystkich, że obok nas są ludzie potrzebujący naszej zwykłej ludzkiej pomocy, która często niesie nadzieję i pociechę.

Dla Caritas i każdego PZC, każdy dzień w roku jest dniem ubogiego.

 

 

       W imieniu duszpasterzy parafii

          Ks. Mirosław Maciejewski

                   Proboszcz parafii
                   
pw. Najświętszego Zbawiciela

 

Prezydium Episkopatu: potrzebne prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli

Prezydium Episkopatu


Niech integralnym elementem przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy niepodległości Polski stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę – podkreślają biskupi z prezydium Konferencji Episkopatu Polski w wydanym we wtorek oświadczeniu.

Biskupi zaznaczają, że w sprawie wolnych od pracy niedziel biorą pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijan z innych Kościołów. Dodają, że milczenie z ich strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Członkowie prezydium KEP wyrazili zaniepokojenie przebiegiem procedowania nad obywatelskim projektem ustawy, który został złożony w Sejmie przez NSZZ „Solidarność”, a podpisało się pod nim pół miliona osób.

„Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy” – czytamy w oświadczeniu.

Biskupi wskazali, że to właśnie „Solidarność” jako związek ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową – ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. „Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują” – napisali członkowie prezydium KEP.

Zaznaczyli też, że osoba której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. „Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego” – podkreślili biskupi.

Zaapelowali do „tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją”.

„Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych” – czytamy w oświadczeniu.

Prezydium KEP tworzą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki; jego zastępca, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Prezydium Episkopatu Audio

Publikujemy treść oświadczenia:

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju.

Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach 
i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

+Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

BP KEP

 

 

Caritas100x100 Chor100x100Domowy Kościół DK100x100 ERM100x100 KIK100x100 KSM100x100Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne MargaretkaŻywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym

© 2016-2019 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information