Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)
SIERPIEŃ 2017
21
PONIEDZIAŁEK
Samuel (prorok), św. Pius X (papież), bł. Brunon Zembol (zakonnik i męczennik), bł. Wiktoria Rasoamanarivo
BuaXua Calendar

LOGO   DIECEZJA

Gość Niedzielny logo cr

LOGO   GOŚĆ NIEDZIELNY

Nidziela logo

Synod Diecezji

ODWIEDZILI NAS

236618
Dzisiaj
Wczoraj
Obecny miesiąc
Miniony miesiąc
S t a r t (25.03.2016)
134
826
10994
18251
236618

2017-08-21
Caritas100x100

 C A R I T A S

Dyżury w każdy wtorek

w godz. 1600 - 1630
Plebania

Chor100x100 C H Ó R
P A R A F I A L N Y

Spotkania:
w każdy wtorek

godz. 1830
Kościół dolny

Domowy Kościół


D U S Z P A S T E R S T W O
A K A D E M I C K I E

Niedziela:
Msza św. o godz. 1915

Spotkanie dla studentów
po Mszy św. w
 Domu Parafialnym.
Kontakt: 791-473-386 (ks. Mariusz)

Duszpasterstwo nauczycieli ZG


D U S Z P A S T E R S T W O

N A U C Z Y C I E L I
I  PRACOWNIKÓW  OŚWIATY

Spotkania:
20 grudnia 2016r. godz. 1800
Kościół dolny
Kontakt: 791-473-386 (ks. Mariusz)

DK100x100  R U C H
D O M O W Y
K O Ś C I Ó Ł


Spotkania:
raz w m-cu.
Kontakt: 791-473-386 (ks. Mariusz) 

ERM100x100

 

E U C H A R Y S T Y C Z N Y

R U C H   M Ł O D Y C H

Spotkania:
w soboty.
Plebania. Salka nr 1

Spotkania poprzedzone
Mszą św. o godz. 900

KIK100x100  
K L U B
I N T E L I G E N C J I
K A T O L I C K I E J

Spotkania:
w każdy wtorek.
hjhj
Plebania. Salka
KIK
Godz. 1900
KSM100x100

 

K A T O L I C K I E
S T O W A R Z Y S Z E N I E
MŁODZIEŻY

Spotkania:
w czwartki.


Plebania. Salka nr 3


Spotkania poprzedzone

Mszą św. o godz. 1900

  

Ministranci

S Ł U Ż B A
L I T U R G I C Z N A
O Ł T A R Z A

(lektorzy i ministranci)

Spotkania:
sobota godz. 1100.
(lub wg podanego terminarza)

 

 cropped szafarze naglowek1 cr


N A D Z W Y C Z A J N I
S Z A F A R Z E
K O M U N I I   Ś W.

Spotkania w pierwszy
czwartek
 każdego m-ca.


Kaplica na plebanii.

Spotkania poprzedzone
Mszą św. o godz. 1830


RM100x100

K O Ł O
R A D I A   M A R Y J A

Spotkania
w drugą sobotę m-ca.


Salka za kościołem.

Spotkania poprzedzone
Mszą św. o godz. 900

 

RRN ikona100x100

R U C H
R O D Z I N
N A Z A R E T A Ń S K I C H

Spotkania w drugi
czwartek
m-ca.


Spotkania poprzedzone
Mszą św. o godz. 1830

Plebania. Salka nr 1.

 

Żywy Różaniec

 

Ż Y W Y
R Ó Ż A N I E C

Spotkania w każdą
pierwszą sobotę 
m-ca.


Kociół dolny
.
Godz. 745
  

 

 Odnowa w Duchu Świętym

K A T O L I C K A
O D N O W A  W
D U C H U   Ś W I Ę T Y M

Spotkania w każdą środę.

Plebania. Salka nr 1

Godz. 1900

 

Caritas100x100 Chor100x100Domowy Kościół DK100x100 ERM100x100 KIK100x100 KSM100x100Ministranci RM100x100 RRN ikona100x100Żywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym

© 2016 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information