Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

  • Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (1 P4,11)
  • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. (Apokalipsa wg św. Jana - 2138)
  • Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,31 - 32 - 4594)
  • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Mt 7, 7 - 8 - 6712)
  • Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4 - 10770)
  • W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15,9 - 11746)
I N F O R M A C J E

Grafika baner boczny Inf
M s z e   Ś w i ę t e

N i e d z i e l a
700, 900,
1030 (dla dzieci)

1200 (suma)
1330 (chrzty - II i IV niedziela m-ca)
1500,
1915
(dla młodzieży)

  w okresie wakacyjnym
nie ma Mszy św. o godz. 1500
dodatkowo Msza św. o godz. 2030

D n i   P o w s z e d n i e
700, 900, 1830

w   P i ą t k i
1500 Godzina Miłosierdzia
1530 Msza Święta
1
w   A d w e n c i e

Msze św. roratnie
o godz. 600

Grafika baner boczny Inf

GODZINY PRACY
KANCELARII PARAFIALNEJ

ul. Bolesława Chrobrego 8
65-052 Zielona Góra

W t o r e k

1000 ÷ 1200 oraz 1600 ÷ 1800

C z w a r t e k

1800 ÷ 1930

P i ą t e k

1000 ÷ 1200 oraz 1600 ÷ 1800

T e l e f o n
693  952  030

68 324 17
75

Grafika baner boczny Inf

LOGO   DIECEZJA

Gość Niedzielny logo cr

LOGO   GOŚĆ NIEDZIELNY

Nidziela logo

Synod Diecezji

KWIECIEŃ 2018
22
NIEDZIELA
bł. Idzi z Asyżu (mnich), św. Agapit I (papież), św. Kajus (papież)
BuaXua Calendar

ODWIEDZILI NAS

424328
Dzisiaj
Wczoraj
Obecny miesiąc
Miniony miesiąc
S t a r t (25.03.2016)
855
863
17643
32272
424328

2018-04-22

W CHWILI OBECNEJ

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

BYLI PROBOSZCZOWIE PARAFII
p.w. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE

 

Zbigniew Stekiel (Frame23)ks. prałat kan. mgr. Zbigniew Stekiel – urodził się 14 lipca 1946r. w Środzie Śląskiej. Mieszkał w Zielonej Górze. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1970r. Jako wikariusz pracował w Lubsku (1970-73), Gubinie (1973-76) i Zielonej Górze w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela (1976-84). W roku 1984 został mianowany proboszczem w zielonogórskiej dzielnicy Chynów, gdzie zorganizował parafię i wybudował kościół wraz z mieszkaniem dla księdza. W latach 1988-96 był proboszczem Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze (Osiedle Pomorskie), gdzie organizował pracę duszpasterską i rozpoczął budowę kościoła . 22 sierpnia 1996r. został mianowany proboszczem Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze i dziekanem Dekanatu św. Jadwigi.

W latach 1976-86 był duszpasterzem akademickim w Zielonej Górze, a w latach 1982-89 kapelanem Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Współpracował z miesięcznikiem „Serce i Troska” oraz z Radiem Zachód, gdzie prowadził rozważania ewangeliczne i był twórcą programów radiowych. W latach 1972-76 studiował zaocznie apologetykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską z teologii rzeczywistości ziemskich. 8 kwietnia 1993 został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem nowopowstałej Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej p.w. św. Jadwigi. Wówczas otrzymał również godność prałata. Od 10 sierpnia 1994r. jest sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W roku 1995 został wybrany przez czytelników „Gazety Lubuskiej” do Honorowej Loży Liderów Lubuskich.

Przeszedł na emeryturę 1 sierpnia 2011r., pozostając jednak czynnym w posłudze duszpasterskiej w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela. Pozostaje wierny mottu, które wybrał sobie na obrazek prymicyjny – są to słowa Daga Hammarskjölda: „Jesteś soczewką w strumieniu światła. Tylko tak możesz to światło przyjmować, posiadać, dawać”.

 

Konrad Herrmann
ks. prałat kan. Konrad Herrmann
 – 
urodził się 19 lipca 1929r. w Dzierżążni Złotowskiej. W czasie II wojny światowej był uczniem Gimnazjum w Kwidzynie i został osadzony w obozie Tapiau koło Królewca. Po zakończeniu wojny wznowił naukę i po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp.

Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1955r. i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii moralnej. W roku 1963 został proboszczem Parafii Świętej Trójcy w Gorzowie Wlkp. W tym czasie rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył tytułem magistra germanistyki. W roku 1969 został proboszczem Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. 

Jako proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, rozwinął działalność charytatywną, m.in. zakładając Towarzystwo do Walki z Kalectwem i Dom Brata Alberta. Efektem Jego starań jest obecny wygląd kościoła. Dokonał również rozbudowy Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego 8. Działał, jako członek i kapelan Związku Armii Krajowej, Związku Nauczycieli Tajnego Nauczania i Związku Sybiraków. Był animatorem i mecenasem kultury, m.in. jako współorganizator Międzynarodowych Festiwali Folkloru i licznych koncertów.

6 marca 1973r. został mianowany przez Księdza Biskupa Wilhelma Plutę Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej. 22 czerwca 1989r. otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. Przez wiele lat pełnił funkcję Wikariusza Biskupiego. Od 21 stycznia 2014r. jest członkiem honorowym Kolegium Konsulatorów diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonej Góry i Zasłużonego Działacza Kultury. Jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki Rzeczpospolitej Polskiej. Na emeryturę przeszedł na własną prośbę w roku 1996. Zmarł 30 listopda 2017r. w Zielonej Górze, gdzie został pochowany na cmentarzu komunalnym w starej części cmentarza.

  

W Kowalski
ks. Wincenty Kowalski
 – urodził się 9 lipca 1899r. w Niechanowie (powiat gnieźnieński). W roku 1923 ukończył Gnieźnieńsko – Poznańskie Seminarium Duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Kobylnicy, Ostrzeszowie i Koźminie, a jako administrator Parafii w Dolsku i Kwilczu. W czasie II wojny światowej był więziony w obozie w Szamotułach i w Dachau i Gusen. Po wyzwoleniu z obozu wyjechał do Francji, z której powrócił w 1946r. i rozpoczął pracę jako dyrektor księgarni katolickiej w Gorzowie Wlkp. 20 lutego 1949r. został proboszczem Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. W roku 1954 mianowano go konsulatorem Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. oraz pracownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii. Przeszedł na emeryturę w grudniu 1968r. Zmarł 9 lipca 1972r. w Poznaniu i został pochowany na Cmentarzu Górczyńskim.  

 

 Źródło: Materiały własne parafii

KAPŁANI POSŁUGUJĄCY
W PARAFII p.w. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA
W ZIELONEJ GÓRZE

 

 KSIĄDZ PROBOSZCZ

 ks kan Mirosław Maciejewski

Ks. kan. lic. mgr Mirosław Maciejewski – święcenia kapłańskie przyjął z rąk Administratora Apostolskiego ks. bpa dra Pawła Sochy 25 maja 1986r. w Katedrze Gorzowskiej. Pracował jako wikariusz w Szprotawie, Jasieniu, Żarach oraz w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze (1996-98). 20 sierpnia 1998r. ustanowiony został proboszczem Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Chociszewie. Od 1 sierpnia 2005r. był proboszczem Parafii św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich oraz duszpasterzem Policji w powiecie strzelecko-drezdeneckim. 1 sierpnia 2011r. przejął obowiązki proboszcza Parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Jest asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze oraz kapelanem Zielonogórskiej Rodziny Katyńskiej. Od 20 sierpnia 2015r. jest ojcem duchownym kapłanów w zielonogórskim Dekanacie św. Jadwigi. 24 marca 2016r. otrzymał godność kanonika honorowego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej p.w. św. Jadwigi. Jest moderatorem Parafialnego Zespołu „Caritas” i Wspólnoty Żywego Różańca.

Kontakt: tel. 693 952 030

 

KSIĘŻA WIKARIUSZE

ks Mariusz ŁuszczekKs. lic. mgr Mariusz Łuszczek – urodził się 11 lipca 1981r. w Zielonej Górze. Pochodzi z Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Przylepie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa Adama Dyczkowskiego dnia 20 maja 2006r. w Katedrze Gorzowskiej. W latach 2007-2009 odbył studia licencjackie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracował jako wikariusz w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu oraz w Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Od 1 lutego do 22 marca 2015r. był administratorem Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Był duszpasterzem gorzowskich nauczycieli i pracowników Oświaty. Od 24 sierpnia 2015r. jest wikariuszem Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Opieką duszpasterską otacza: Liturgiczną Służbę Ołtarza (ministrantów i lektorów), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Domowy Kościół, WspólnotęMargaretka”, dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, gazetkę parafialnąZbawiciel” i kandydatów do sakramentu bierzmowania. Od października 2016r. do sierpnia 2017r. był duszpasterzem zielonogórskich Nauczycieli. Jest duszpasterzem akademickim. Katechizuje w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze.

Kontakt: tel. 791 473 386, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ks Łukasz Grendzicki 11Ks. lic. mgr Łukasz Grzendzicki – urodził się 27 marca 1982r. Pochodzi z Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie, w diecezji pelplińskiej. W latach 2001-2007 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie, a w latach 2008 – 2010 na Podyplomowych Studiach Teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2005 – 2010 pracował jako katecheta. Po przyjęciu do Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i po zakończeniu formacji, 31 maja 2014r. otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze Gorzowskiej z rąk J.E. ks. bpa Stefana Regmunta. W latach 2014-2017 był wikariuszem Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich. Od 25 sierpnia 2017r. jest wikariuszem Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Opieką duszpasterską otacza Rodzinę Radia Maryja, Odnowę w Duchu Świętym, Eucharystyczny Ruch Młodych, Zespół W-niebo Głosy, kandydatów do sakramentu bierzmowania.


KSIĘŻA REZYDENCI

  

ks Krzysztof Hołowczak 1Ks. lic. mgr Krzysztof Hołowczak – urodził się 16 lipca 1973r., pochodzi z Głogowa. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2000r. w Katedrze Gorzowskiej z rąk J.E. ks. bpa Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu katechetyki. Pracował następnie, jako wikariusz w Parafiach: św. Anny w Jordanowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze, Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Od 26 czerwca 2017r. jest notariuszem Kurii Biskupiej w Zielonej Górze oraz rezydentem w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Opiekę duszpasterską otacza katechetów oraz nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii naszej Parafii.

 

ks. Stanislaw Podfigórny

 

Ks. kan. mgr Stanisław Podfigórny dyrektor CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Gen. J. Bema 32

tel.: 602-609-937; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


o. Tadeusz Burzyca SVD – kapelan Szpitala

ul. Klementowskich 2/1

tel.: 607-991-788; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


o. Zbigniew Sławiński SVD – kapelan Szpitala

 

Źródło: Materiały własne parafii

POWOŁANI DO KAPŁAŃSTWA

Z PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA

 

Ks. Offmański Andrzej - infułat w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej, doktor habilitowany, profesor nauk teologicznych, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Ks. Kleszcz Jan - kanonik, proboszcz Parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu - Brochowie

Ks. Łucyk Mieczysław - rezydent Parafii pw. NMP Zwycięskiej w Warszawie

Ks. Loch Jerzy - kanonik, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Tuplicach  

Ks. Dobrucki Tadeusz - prałat, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach, zmarł 12.08.2014r

Ks. Glama Dariusz - proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. 

Ks. Tomys Andrzej - proboszcz i budowniczy kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wlkp. 

Ks. Mikiciuk Dariusz parafia św. Marii Magdaleny w La Magdalena we Włoszech

Ks. Szczerbaniewicz Piotr brak danych

Ks. Dyka Marek brak danych

Ks. Flieger Marcin proboszcz Parafii pw. MB Częstochowskiej w Wielisławicach

Ks. Sawicki Sławomir rezydent w Parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach

Ks. Kępka Piotr - proboszcz Parafii pw. MB Częstochowskiej w Cybince

Ks. Paprocki Jarosław proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach

Ks. Wilk Leszek proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Skąpem

Ks. Fiołka Andrzej proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gralewie

Ks. Szymański Radosław proboszcz Parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Głogowie

Ks. Czajko Jarosław brak danych

Ks. Miłek Wojciech brak danych

Ks. Łuczak Ireneusz OFM – brak danych

Ks. Szylkin Bogusławzmarł 30.09.1996r.

O. Legan Michał OSPPE – klasztor Jasna Góra, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. mgr Okorski Michał Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach - Kraków

 

Źródło: Materiały własne parafii

Strona 1 z 2

 

Caritas100x100 Chor100x100Domowy Kościół DK100x100 ERM100x100 KIK100x100 KSM100x100Ministranci RM100x100 Wspólnoty Parafialne MargaretkaŻywy Różaniec Odnowa w Duchu Świętym

© 2016 Zbawiciel - Zielona Góra. All Rights Reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information